Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Tylypahkan tuvat

Sivun tiedot tuvista ovat yleistyksiä, eivätkä sisällä kaikkia mahdollisia tupaan kuuluvien piirteitä. Jotkin henkilön piirteet voivat myös vahvasti erota oman tuvan tavanomaisista piirteistä ja arvoista, mutta tällöin tiettyyn tupaan lajittelemiseen on johtanut jokin hahmolle olennainen piirre, joka on viitannut kyseisen tuvan arvoihin. 

Suurin osa tiedoista on suomennettu vapaasti tältä sivulta, joka taas on analysoinut Pottermoren (vanhan) testin lajitteluperusteita. 

Rohkelikko

Pääpiirteet: seikkailunhalu, sankaruus, toiminnallisuus, oikeudenmukaisuus, rohkeus

Seikkailu ja etenkin toiminta ovat rohkelikon piirteitä. Rohkelikko on täynnä rohkeita, uskaliaita ja kunnianhimoisia, jotka joko toivovat sankaritekoja tielleen tai yksinkertaisesti löytävät itsensä niitä tekemästä. Monet rohkelikot haluavat tulla muistetuksi suurten seikkailujensa perusteella, ja yleensä hyppäävät tilanteisiin pää edellä, katsomatta ensin. 

Rohkelikot ottavat usein tilanteen haltuunsa ja ovat ensimmäisinä ystäviään puolustamassa. Rohkelikko on kuitenkin yksilöllisempi tupa kuin esimerkiksi Puuskupuh; rohkelikot eivät ole erityisen keskittyneitä ryhmiin, sillä heidän toiveensa ja kunnianhimonsa ovat yleensä itseen kohdistuneita. He kuitenkin välittävät syvästi muista ihmisistä ja tykkäävät olla ystävien ympäröimänä.

Rohkelikoilla on usein vahva moraalinen koodi, jonka mukaan he toimivat, ja he puolustavat oikeudenmukaisuutta vaikka tappelun, sääntöjen rikkomisen tai ystävän kanssa riitaantumisen uhalla. He ovat intohimoisia ja seisovat päättäväisesti omien uskomustensa rinnalla - kuten myös niiden ihmisten rinnalla, joihin uskovat. 

Rohkelikot voivat hamuta toisten luottamusta ja kehuja, sillä he haluavat kovasti todistaa itsensä ja arvonsa. He haluavat olla sankareita: jos he haluavat pelastaa jotakin, he tekevät sen muita auttaakseen, ja jos he haluavat oppia jotakin, sen täytyy olla jotakin joka auttaa heitä seikkailuissaan. He tavoittelevat mieluummin tuntematonta kuin kulkevat tavanomaisia polkuja, eivätkä vaivaudu välittämään asioista, joita pitävät tylsinä tai hyödyttöminä. Tylsistyminen onkin yksi syy, mikä voi johtaa heidät rikkomaan sääntöjä tai aiheuttamaan kepposia. Vaaralliset asiat voivat vetää rohkelikkoja puoleensa.

Rohkelikon tuvan tekevät halu kohdata pimeys, puolustaa altavastaajaa, tutkia ja puolustaa.

Korpinkynsi

Pääpiirteet: tiedonhalu, luovuus, suvaitsevaisuus, yksilöllisyys, uteliaisuus

Korpinkynnen määrittäviä piirteitä ovat ensisijaisesti uteliaisuus ja halu oppia uutta. Korpinkynnet viehtyvät tiedosta itseisarvona, tiedon vuoksi. He ovat lukijoita ja arvostavat usein kirjoja. Nokkeluus ja viisaus eivät kuitenkaan välttämättä tarkoita koulutöissä loistamista, vaan yksinkertaisesti jonkinlaista intohimoa tiedon keräämiseen.

Korpinkynsi hamuaa tietoutta ja viisautta, ja voi etsiä niitä, vaikka etsintään liittyisi riskejä. Tuntematon viehättää korpinkynsiä, mutta useimmiten he yrittävät välttää vaaratilanteita ja konflikteja. Suoran toiminnan sijaan he yrittävät löytää ongelmaan luovan ratkaisun. He luottavat mieluummin älyynsä ja nokkeluuteensa kuin sauvaansa, ja miettivät ennen kuin toimivat. 

Korpinkynsien ryhmäyttäminen voi olla kuin kissojen paimentamista; he ovat yleisesti sisäänpäinkääntyneempiä kuin rohkelikot tai puuskupuhit - korpinkynnet viihtyvät myös yksinään, koska voivat aina kääntyä kirjojen tai mielikuvituksensa pariin. Silloin kun he haluavat puhua, jonkun olisi kuitenkin hyvä kuunnella tai korpinkynsi menee pois tolaltaan. Vaikka he yrittävät olla välittämättä siitä, mitä muut ajattelevat, he järkyttyvät, jos joku pilkkaa heitä uskomustensa tähden. 

Korpinkynnet saattavat olla kaikista yksilöllisin tupa, mutta he ovat myös kaikista suvaitsevaisimpia ja pitävät mielensä avoimena uusille ajattelutavoille. Tyhmyydelle tai tietämättömyydelle heillä ei ole aikaa - he auttavat mielellään muita oppimaan, mutta ennakkoluuloisille heidän kärsivällisyytensä ei riitä.

Korpinkynnet keskittyvät ajatuksissaan enemmän tulevaisuuteen kuin nykyhetkeen tai menneisyyteen, ja nauttivat mitä-jos-tilanteiden pohtimisesta. He analysoivat ja muodostavat mielipiteensä lähes kaikesta. He voivat arvostaa eleganssia eri elämänaloillaan, mutta jos korpinkynnestä tulee elitistinen, se johtuu havaitusta tyhmyydestä tai ahdasmielisyydestä, ei siitä, ettei joku kuulu heidän joukkoonsa. 

Luovuus, vapaa ajattelu ja avoin mieli, yhtä paljon kuin puhdas äly, määrittävät Korpinkynnen tupaa.

Puuskupuh

Pääpiirteet: uskollisuus, huomaavaisuus, maanläheisyys, ahkeruus, rehtiys 

Puuskupuhia määrittää perheellisyys, mukavuudenhalu, huomaavaisuus ja ystävällisyys. Puuskupuhit haluavat auttaa niin ihmisiä kuin eläimiä, mutta ovat vähemmän uskaliaita tai vastaanasettuvia kuin Rohkelikot. Tupien oppilaista puuskupuhit välittävät vähiten omista saavutuksistaan tai tupapisteistä, ja keskittyvät mieluummin ihmissuhteisiinsa.

Puuskupuh on tiimityön tupa: tuvan oppilaat välittävät syvästi muista ihmisistä ja nauttivat toisten seurasta - yksin oleminen tai rakkauden puute häiritsevät puuskupuheja voimakkaasti. He välittävät ensisijaisesti perheestään ja ajattelevat mieluummin rakkaitaan kuin mitään suurempaa hanketta. Uskollisuudessa tulee esille puuskupuhien rohkeus, mikä usein vie Puuskupuhin piirteet lähelle Rohkelikkoa: he suojelevat aina läheisiään.

Puuskupuhia pidetään yleisesti ahkerien tupana; he hoitavat koulutyönsä hyvin, ei pelkän tiedonhalun, vaan kunnollisuuden nimissä, eikä puuskupuhia saisi kiinni kokeessa huijaamisesta. Aiheina elävät asiat, eläimet ja kasvit vetoavat puuskupuheihin, minkä takia Yrttitieto ja Taikaolentojen hoito yhdistetään usein Puuskupuhin tupaan. 

Tuvan oppilaat voivat olla mukavuudenhaluisia, minkä takia he pysyvät mieluummin tutuissa asioissa kuin tavoittelevat uutta ja tuntematonta. He ovat hyvin käytännöllisiä ja arvostavat olevaa ja tunnustettua jonkin mahdollisen ja tuntemattoman ylitse. Kuten korpinkynnet, puuskupuhit haluavat välttää konflikteja - mutteivät yhtä suuressa määrin. He ovat halutessaan hyvin päättäväisiä ja määrätietoisia.  

Puuskupuhien moraalilla voi olla rajansa: jos jonkin tekeminen oikein aiheuttaa eripuraa joukossa, he todennäköisimmin välttävät riitaa oikeudenmukaisuuden kustannuksella. Tällaisen valinnan kohdatessa he ovat onnettomia, mutteivät halua pettää ystävänsä luottamusta tai riskeeerata joutumista epäsuosioon.

Puuskupuhit ovat uskollisia, oikeudenmukaisia, aitoja ja joskus vaatimattomia; kaiken kaikkiaan hyvin kunnollisia ihmisiä. Kaikista tuvista eniten Puuskupuhin arvoihin yhdistyvät inhimillisyys ja hyväntahtoisuus. 

Luihuinen

Pääpiirteet: kunnianhimo, yhteisöllisyys, sisäpiiriläisyys, vallan ja arvostuksenhalu, mahdollisuus suuruuteen

Luihuiset ovat uskollisia ja suojelevat omiaan, mikä tekee heistä vannoutuneita ystäviä. Tupa on kuin yksi perhe, ja oppilailla onkin kollektiivinen ylpeys tupaan kuulumisesta. Luihuiset ovat myös äärimmäisen määrätietoisia ja kunnianhimoisia. Nämä piirteet voivat auttaa oppilaita saavuttamaan tavoitteensa ja luomaan menestystarinoita. 

Luihuisiin yhdistetään usein vain negatiivisia piirteitä, mutta tupa on paljon muutakin kuin vallanhimoa ja Pimeyden voimia. Luihuinen on hyvin ryhmäpainotteinen tupa. Kuten rohkelikot, luihuiset tavoittelevat yksilöllistä suuruutta, mutta huolehtivat myös ryhmänsä jäsenistä ja ovat yhtenäisempi tupa kuin korpinkynnet tai rohkelikot - vaikka joukko onkin valikoivampi kuin muiden tupien. 

Huolimatta yhteisöllisyydestään, luihuiset ovat siis yksilöllisiä - he eivät erityisesti välitä ihmisistä, varsinkaan ihmisistä, joita eivät tunne. Usein luihuiset välittävät maineestaan nykyhetkessä, jopa enemmän kuin saavutuksistaan. On parempi olla vaikuttava eläessään kuin kuuluisa kuoltuaan, koska edut voi niittää hyödykseen elämässä. Toisaalta luihuiset eivät kuitenkaan välitä, mitä muut heistä ajattelevat: luihuiselta kysyessä saa usein kaunistelemattoman, rehellisen vastauksen. 

Luihuiset välittävät perinteistä ja menneisyydestä. He säilyttävät mieluummin vanhoja tapoja kuin tarttuvat uusiin ja suuntaavat katseensa usein menneisyyteen. He nauttivat eleganteista, tyylikkäistä ja aistikkaista asioista. Mysteerit ja tuntematon viehättävät Luihuista ja he tavoittelevat myös kokemuksia, joihin korpinkynnet eivät uskalla koskea. 

Luihuisilla on tapana olla itsevarmoja eivätkä he anna kenenkään kävellä ylitseen. Luihuiset eivät kaihda riskejä tai väliintuloja: he vetävät sauvansa esiin, valmiina taisteluun, eivätkä anna periksi. Tosin rohkelikot ovat luihuisten mielestä usein turhia riskinottajia, eivätkä luihuiset etsi ongelmia tai ryntää tappeluun ilman erittäin pätevää syytä. 

Salazar Luihuinen valitsi tupaansa oppilaita, joiden kohtalona oli saavuttaa suuria asioita. Tuvan oppilailla on kaikilla käsissään avaimet suurenmoisuuteen, mikäli he haluavat niitä käyttää. 

©2020 Tylypahkan taikakoulu - suntuubi.com